فیزیک پیش دانشگاهی فصل دینامیک

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی فصل دینامیک اندازه حرکت (تغییر اندازه حرکت ـ تکانه ـ ضربه)

اندازه حرکت یک جسم از حاصل‌ضرب جرم در سرعت جسم به‌دست می‌آید که یک کمیت برداری می‌باشد:
( ا توجه شود که تفاضل برداری است که در مسائل باید به آن دقت کرد.
نکته : اگر دو نیروی یکسان به دو جسم دارد شوند یعنی ضربه های وارد بر او جسم یکسان است پایان...